Strategie


Onze visie

De wereldwijde voorkeursleverancier zijn voor turn-key productiesystemen, zware autonome transportoplossingen en speciale producten. Onze betrokkenheid creëert meer waarde voor al onze belanghebbenden en we worden erkend als de meest betrouwbare en flexibele partner wereldwijd.

Productiesystemen

Onze productiesystemen zorgen voor een optimale waarde voor onze klanten door het bieden van best-in-class oplossingen met betrekking tot flexibiliteit, productiviteit en duurzaamheid.

Speciale Producten

Een leidende rol spelen in de ontwikkeling en productie van mechatronische systemen.

Automated Vehicles

Marktleider zijn in autonome heavy-duty transportoplossingen.

Onze waarden

-  Integriteit: onze leidende principes in al onze handelingen en operaties zijn eerlijkheid, rechtvaardigheid, veiligheid en respect.

-  Klanttevredenheid: we dagen onszelf voortdurend uit om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen.

-  Mentaliteit: we hebben een "can do" mentaliteit. We leveren altijd wat we beloven.

-  Vooruitdenken: we zijn pro-actief en gemakkelijk om mee te werken. Wij bieden deskundige kennis en praktische oplossingen.

-  Ondernemerschap: we streven naar kansen en maken gebruik van de enorme kennis en "footprint" van de VDL Groep.

Kracht door samenwerking: Strength through cooperation: we communiceren op een informele maar respectvolle, persoonlijke en open manier. We hebben weinig gelederen en geen niveauverschillen. We waarderen verschillende meningen omdat die altijd leiden tot betere oplossingen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als familiebedrijf is de VDL Groep altijd sterk betrokken geweest bij de leef- en werkomgeving, want het zijn de mensen en de omgeving waar een bedrijf van afhankelijk is voor het voortbestaan. Daarom vindt de VDL Groep het vanzelfsprekend dat een bedrijf bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van onze samenleving. Dit doen we door te streven naar een goede balans tussen People, Planet en Profit.

Voor VDL Steelweld is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid. Dit betekent dat MVO-aspecten worden meegenomen in de besluitvorming over organisatorische, procesmatige en technische zaken.

In onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen richten wij ons op de volgende deelgebieden:

Medewerkers

VDL Steelweld maakt deel uit van een familiebedrijf dat zich richt op de mensen. Onze medewerkers zijn het hart en de ziel van ons bedrijf. Voor VDL is het belangrijk om haar medewerkers een werkplek te bieden waar ze in een gezonde en veilige omgeving kunnen werken en waar ze zich verder kunnen ontwikkelen.

Maatschappij

VDL Steelweld wil bijdragen aan de werkgelegenheid in de lokale gebieden waar het actief is. Als bedrijf speelt VDL Steelweld een actieve rol in de lokale en bredere samenleving. Wij tonen onze maatschappelijke betrokkenheid op verschillende manieren, bijvoorbeeld door nauw samen te werken met scholen en andere onderwijsinstellingen en door lokale sportverenigingen te sponsoren.

Duurzaamheid

VDL Steelweld heeft in 2015 een aantal van 2.556 zonnepanelen op het dak geïnstalleerd. Ze beslaan een oppervlakte van 4200 m2 en produceren jaarlijks 583.900 kWh.