Print pagina

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als familiebedrijf is VDL Groep al van oudsher sterk betrokken bij haar leef- en werkomgeving. Het zijn immers de mensen en de omgeving waarvan je als onderneming afhankelijk bent om te blijven voortbestaan. Voor VDL Groep is het dan ook vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Dit doen wij door een goede balans te vinden in People, Planet en Profit.

VDL Steelweld ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) dan ook als een integraal onderdeel van haar totale ondernemingsbeleid. Dit betekent dat MVO-aspecten worden meegenomen in de besluitvorming van organisatorische, procesmatige en technische zaken. Zo hebben we bewust geïnvesteerd in een omvangrijke installatie voor zonne-energie o het dak van onze productiehal. Er is in totaal zo'n 4.200 m2 aan zonnepanelen geïnstalleerd. Met deze installatie wekken we bijna 50% van onze energiebehoefte op. VDL Steelweld zet hiermee een belangrijke stap om haar 'carbon footprint' te verminderen.

In onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderscheiden wij drie deelgebieden:

 

 

 

MEDEWERKERS

PRODUCTEN EN PRODUCTIEPROCESSEN

 MAATSCHAPPIJ

VDL Steelweld is onderdeel van een familiebedrijf waar de mens centraal staat. Onze medewerkers zijn immers het hart van het bedrijf. VDL vindt het belangrijk om medewerkers een werkplek aan te bieden, waar zij prettig kunnen werken in een veilige en gezonde omgeving en waar zij zich verder kunnen ontwikkelen.

Ons beleid is afgestemd op het innoveren van producten en productiemethoden. Continu willen verbeteren is een geïntegreerd onderdeel van ons ondernemerschap, waarbij creativiteit en durf tot vernieuwing de boventoon voeren. Het verminderen van de belasting op het milieu loopt als een rode draad door onze bedrijfsvoering heen. Een mooi voorbeeld hiervan is de door VDL Steelweld ontwikkelde hybride AGV (foto) die ruim 40% minder brandstof verbruikt dan z'n voorganger.

VDL Steelweld wil bijdra-gen aan de werkgelegen-heid in onze regio. Als bedrijf staat VDL Steelweld midden in de maatschappij. Wij tonen onze sociale betrokkenheid op diverse manieren, onder andere door nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen en sponsoring van de lokale sportvereniging.

Sponsoring "Het BeterBoek"

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in het Amphia Ziekenhuis gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

 Het BeterBoek

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.

Bureau Méteau heeft dit jaar voor het Amphia Ziekenhuis de volgende uitgaven verzorgt: Het BeterBoek het opnameboek voor kinderen van 2-6 jaar, Het BeterBoek het opnameboek voor kinderen 6-12 jaar, Het BeterBoek over Buisjes en Het BeterBoek over amandelen.

Investeren in duurzame energie

Bekijk hier het nieuwsbericht
 


 

Stage -en afstudeerplaatsen

Bekijk hier informatie over stage -en afstudeerplaatsen